A felelős műszaki vezető (röviden FVM) az építőipari kivitelezések, építkezések kiemelt szereppel bír az építkezés folyamata során. Jelenlétét törvény írja elő és szabályozza. Az FVM a kivitelezőt képviselő szakember, jelenléte az építkezés során -néhány kitételtől eltekintve – a legtöbb esetben kötelező.

Ki is tulajdonképpen a felelős műszaki vezető?

A felelős műszaki vezető feladatait és hatásköreit jogszabályok és előírások szabályozzák. Magyarországon a felelős műszaki vezetőt elsősorban úgy kell elképzelni, mint egy minőségbiztosítási szakembert aki ellenőrzi és helyt áll a kivitelező vállalkozás által elkészített munkákért. Az építkezés valamennyi fő fázisánál helyszíni jelenlétet biztosít, dokumentál és ellenőrzi az elkészült építmény szerkezeti elemeit. Építőipari szakirányú végzettséggel (leginkább építészmérnök, statikus, építőmérnök) rendelkezik  és megfelelő szakmai gyakorlattal bír. Rendelkezik a felelős műszaki vezetői feladatok ellátásához szükséges engedélyekkel és regisztrációs számmal, valamint szerepel a Magyar Építész Kamara névjegyzékében. Tevékenységét és jogköreit az Építési törvény, valamint a felelős műszaki vezető szakmagyakorlását szabályozó kormányrendelet határozza meg. A felelős műszaki vezetőnek rendkívül összetett ismerettel és szakmai háttérrel kell rendelkeznie,

  • naprakészen képben kell lennie az adott kivitelezési folyamatokkal,
  • rendelkezésre kell állnia az építési munkaterületen,
  • valamint rendelkeznie kell a kivitelezői vállalkozás részéről azokkal a jogokkal, amelyek a kivitelezés során meghozni szükséges döntéseket lehetővé teszi számára.

A felelős műszaki vezető feladata az is, hogy az alvállalkozó kivitelezővel (amennyiben ilyen van), az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a szakági felelős műszaki vezetőkkel együttműködjön, a közös munkákat egyeztesse és koordinálja, tevékenységüket összehangolja. Mindez megfelelő szaktudás és felelősségi kör (döntési jogkör) nélkül nem lehetséges.

Mit csinál a felelős műszaki vezető?

  • Betartatja az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályokat (szakmai és minőségi követelményeket), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírásokat, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyekben foglaltakat.
  • Gondoskodik többek között az építőipari kivitelezés munkafolyamatainak szakszerű megszervezéséről, koordinálásáról.
  • Feladatai közé tartozik a kitűzés helyességének, a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének naprakész vezetése.
  • A kivitelezési dokumentációnak és az építési engedélynek megfelelő szakszerű megvalósulás biztosítása.
  • Együttműködik az alvállalkozó kivitelezőkkel, az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a szakági felelős műszaki vezetőkkel, a közös munkákat egyezteti, tevékenységüket összehangolja.
  • Vezeti az elektronikus építési naplót (e-napló).
  • Az építési-szerelési munkák befejeztével az 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet 14. §-ban foglaltaknak megfelelően kiállítja a Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozatot, mely nyilatkozat elengedhetetlenül szükséges a használatbavételi és egyéb hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásához.

Mikor kell felelős műszaki vezető alkalmazni?

Amennyiben egy beruházást kiviteli tervek alapján kötelező építeni (építési engedély köteles beruházás), ott az építési szerelési munkát végző kivitelezőt felelős műszaki vezetőnek kell képviselni, illetve minden érintett szakági munkát (gépészet, épületvillamosság) megfelelő kompetenciával rendelkező személy részvételével kell végezni. Tehát a gyakorlatban szinte minden munkához szükséges felelős műszaki vezető. Kivételt képez az olyan jellegű felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszerűsítési tevékenység melynek során az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű teherváltozás – írásos szakértői véleménnyel igazoltan – nem következik be, mely a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé. Fent felsorolt esetekben is érvényes azonban az az előírás, hogy azokat az építési szakmunka jellegének megfelelő szakképesítéssel, részszakképesítéssel rendelkező szakmunkásnak kell végeznie. Amennyiben ez nem teljesül, úgy ugyancsak kötelező felelős műszaki vezetőt alkalmaznia a kivitelezést végző vállalkozásnak.