GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató által 2022.01.24-én meghirdetett GINOP Plusz-1.2.2-22 felhívás alapján a BART-INVEST Ingatlan Befektető és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kedvezményezett
Székhely: 2016 Leányfalu, Lepke u 1/a
Cégjegyzékszám: 13-09-102677
Adószám: 12210660-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10700392-27343601-51100005
2022.02.24.-én/-án támogatási kérelmet nyújtott be.
Értesítem, hogy a Támogató a GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-2022-00207 azonosító számú, „Eszközpark bővítés és fejlesztés a Bart-Invest Kft.-nél” című támogatási kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratba (a továbbiakban: Okirat) foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A támogatás tárgya a(z) „Eszközpark bővítés és fejlesztés a Bart-Invest Kft.-nél” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
A Kedvezményezett – a Támogató döntése alapján – 7 614 813 Ft, azaz hétmillióhatszáztizennégyezer-nyolcszáztizenhárom Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

TÁMOGATÓI OKIRAT